Ziekte

Op deze pagina's laten wij diverse ziekte's zien, welke regelmatig in onze aquaria voorkomen.

Bij diverse ziekte's hebben wij ook de middelen vermeld om deze ziekte's te bestrijden of te voorkomen.