Lezershoekje

Op deze pagina's komen diverse teksten te staan welke wij hebben toegestuurd gekregen van onze lezers.

Wilt u ook een stukje op deze pagina's, dan kun u dit op sturen via onze E-mail (info@discus-hinas.nl).

Discus Hinas gaan wel kijken of het stukje geschikt is om op onze site te plaatsen (u krijgt hierover een berichtje).

________________________________________________________________________________