CHILATHERINA BLEHERI

Dieren index » Zoetwater dieren

              Lengte:10 cm.
 
Bak:
100 cm.

Laag:
midden.

Water:
pH 7-8,5; matig hard tot hard; 23-27 °C.

lnrichting:
bak struktuur geven met enkele hoge planten. verder javarnoskussens. donkere bodemlaag. weinig drijfplanten.

Gezelschap: alleen vissen die zich door deze levendige zwemmers niet verontrust voelen.

Voer: muggenlarven, watervlooien, droogvoer.

Geslachtsonderscheid: vrouwtjes minder fraai gekleurd.

Kweek: eieren naar opfokbak overbrengen.
Eerste opfokvoer: stoffijn droogvoer, later artemia-naupliën.

Biotoop:
dichte oeverbegroeiing van Lake Holmes (- Danau Biru) en de daarin uitmondende riviertjes. in West-Irian.