ZUUR

Diverse artikelen

Water met een pH onder 7 is zuur; zie pH-waarde.