TOTALE HARDHEID

Diverse artikelen

             

Met deze grootheid wordt het gehalte aan zouten in het water bedoeld voor zover daar ionen van de zogenaamde aardalkali­verbindingen bij betrokken zijn.
Voor de aquariumhouder zijn daarbij vooral magnesium- en calciumverbindingen van belang.
Deze zijn te verdelen in:

• verbindingen die de carbonaathardheid veroorzaken, met name magnesium- of calcium(hydro)carbonaten
 

• verbindingen die de niet-carbonaathardheid veroorzaken, met name magnesiurn- en calciumsulfaten.

De som van carbonaathardheid en niet-carbonaathardheid is de totale hardheid. Onder bijzondere omstandigheden kan het tot de schijnbaar paradoxale situatie komen, dat de gemeten carbonaathardheid groter is dan de totale hardheid.
In dat geval gaat men uit van de waarde der carbonaathardheid, en stelle men deze gelijk aan de totale hardheid.
De totale hardheid wordt gemeten in °dGH (graden Duitse hardheid).