NORMAAL AQUARIUM

Diverse artikelen

Ter onderscheiding van de kweekbak en de opfokbak, en zich daarvan onderscheidend door de op het houden van de volwassen dieren gerichte verzorgingsmaatregelen.
Veel vissen kunnen echter ook in het normale aquarium worden voortgekweekt.