NITRIET (NO2)

Diverse artikelen

Een giftig tussen product bij de afbraak van stikstofhoudende organische afvalstoffen.
Staat in de afbraakketen tussen ammonium en nitraat.