HUIDWORMEN

Ziekte

              Levendbarende zuigwormen, behorend tot het geslacht Gyrodactylus.
Het zijn ectoparasieten die op de huid van vissen leven en in ernstige gevallen ook de kieuwen aantasten.