RASBORA DORSIOCELLATA

Geslachtsverschillen

Het mannetje heeft een roodachtige of rode staartvin.

Het wijfje is steviger en heeft een geelachtige staartvin.