JORDANELLA FLORIDAE Blokvisje

Dieren index » Zoetwater dieren

             

Orde:

CYPRINODONTIFORMES, Tandkarperachtigen.

Familie:

CYPRINODONTIDAE, Eierleggende tandkarpers.

Naamsverklaring:

Jordanella: naar D. S. Iordan: Horidae: van Florida.

Herkomst:

Van Florida tot in Yucatan in Mexico.

Uiterlijk en levenswijze:

Deze Tandkarper leeft in moerasgebieden en langzaam stromende wateren. Een lange rugvin en een gedrongen romp met een brede staartwortel kenmerken het uiterlijk.

De olijfgroene grondkleur wordt door gele en blauwgroene iriserende stippen opgesierd.

De mannetjes hebben bruine strepen op de rug- en aarsvin, iets dat de vrouwtjes niet hebben.

 De vrouwtjes zijn voorts te herkennen aan talrijke donkere vlekjes op de bovenste romphelft. die gewoonlijk in twee rijen gegroepeerd zijn.

J.Floridae is de enige eierleggende tandkarper met broedzorg.

Het vrouwtje zet herhaalde malen 5-6 eieren af en wordt in de pauzes voortdurend door het mannetje verdreven.

Als er in totaal zo'n 50-70 eieren zijn afgezet, worden deze door het mannetje bewaakt en bewaalerd.

De duur van het afzetten kan wel een week bedragen, terwijl de ontwikkeling van de larven in het ei bij 25°C ook een week duurt.

In goed bealgde bakken kan men de jonge visjes gemakkelijk opfokken.

Verzorging:

Aangezien de vissen zich in warme, van tijd tot tijd zuurstofarme waterlopen bevinden, stellen ze geen bijzondere eisen.

Voor een paartje is een bakje van 6-8 liter al voldoende.

Een donkere boderngrond, goede beplanting en een temperatuur van 20°C zijn al voldoende om de vissen zich goed te laten voelen.

Naast het normale levende voedsel worden ook graag algen en sla gegeten.

Bij de kweek moet de temperatuur hoger zijn, nl. 25°C.