DERMOGENYS PUSILLUS

Dieren index » Zoetwater dieren

             

Orde:

BELONIFORMES, Geepachtigen.

Familie:

HEMIRAMPHIDAE, Halfsnavelbekken.

Naamsverklaring :

Dermogenys: met zachte onderkaak; pusilIus: dwergachtig.

Herkomst:

In zoet- en brakwater van geheel Zuidoost-Azië.

Uiterlijk en levenswijze:

De langgerekte onderkaak verleent de vissen een elegant uiterlijk; de onderkaak zit onbeweeglijk met de schedel verbonden en slechts de relatief kleine bovenkaak is beweeglijk.
Welke bijzondere voordelen dit biedt voor de voedselopname is zonder meer dui­delijk.
De vissen houden zich bij voorkeur direct onder de waterspiegel op en eten voornamelijk op het water gevallen en zittende insekten.
Onder de onderkaak heeft de vis een zachte verwijding (vandaar de geslachtsnaam), de mondzak, die het binnenzuigen van de prooi vergemakkelijkt.
In Thailand is Dermogenys een geliefde 'toernooivis', die net zoals de Siamese kempvis, Betta splendens, speciaal wordt voortgeteeld op uithoudingsvermogen bij gevechten.
Zulke exemplaren vechten wel langer dan een uur, terwijl vissen uit de natuur dit maar 15-20 minuten volhouden.
De gevechten verlopen in de regel zonder verwondingen: de mannetjes bijten zich met de bekken vast aan elkaar en trekken elkaar heen en weer.
D.
pusillus is 'ovovivipaar', d.w.z. dat de eieren in het lichaam van de vrouwtjes worden bevrucht en zich daar ook ontwikkelen.
Tijdens het afzetten komen de jongen meteen uit de eierschaal.
Bij de mannetjes is het voorste gedeelte van de aarsvin tot een bevruchtingsorgaan vergroeid.

Verzorging:
 

D. pusillus is nogal schrikachtig.
In het bijzonder komt het voor, dat ze vlak na het in de bak zetten tegen de ruiten zwemmen en
daarbij de kaak breken.
Dit is te voorkomen door een niet te kleine bak te nemen met bealgde ruiten en drijfplanten.
Na het wennen kan men de ruiten schoonmaken en de planten verwijderen.
De beste temperatuur is 26-28
°c.
Het beste voedsel zijn natuurlijk insekten die men op de oppervlakte gooit, ook watervlooien worden echter gegeten.
Een bijzonder geschikt voer voor deze vissen zijn de vleugelloze fruitvliegjes, die men zelf kan kweken