GATENZIEKTE

Ziekte

Een veel voorkomende ziekte, vooral bij cichliden.
De oorzaak is nog omstreden, maar ligt waarschijnlijk in vitaminegebrek (verkeerde of eenzijdige voeding).
Symptomen: kleine, allengs groter wordende gaatjes, vooral in de kopstreek, die soms door witte schimmelmassa's worden opgevuld.
De ziekte gaat vaak gepaard met infectie door
darmflagellaten.
Bestrijding door verbetering van het voedsel en eventueel medicijnen tegen de darmflagellaten.