ENDOPARASIETEN

Ziekte

Endoparasieten of inwendige parasieten, vestigen zich in het lichaam van de gastheer, bijvoorbeeld in een bepaald orgaan (darm, lever, etc.).