COSTIA

Ziekte

Een eencellige - ectoparasiet, zichtbaar door huidtroebeling.
Behandeling van de aangetaste vissen is mogelijk met een keukenzoutbad.