BUIKWATERZUCHT

Ziekte

Een visziekte waarbij zich lichaamsvocht in de buikholte ophoopt.
Symptomen: de vissen worden wanstaltig dik, vaak gaan de schubben afstaan en puilen de ogen uit.
De ziekte kan zich ook op andere manieren uiten.
Buikwaterzucht wordt meestal door bacteriën veroorzaakt; genezing is
vaak niet mogelijk.
Kan gemakkelijk met vistuberculose worden verward.