AMMONIAK (NH3)

Diverse artikelen

Een gas, dat opgelost in water bij hogere concentraties giftig op vissen wekt.
In het aquarium komt het alleen voor bij pH-waarden boven 6,8.
Onder die pH-waarde is het voorhanden in de vorm van het weinig giftige ammonium (NH
4+).
Ammoniak resp. ammonium ontstaat uit organisch afval.