ALGEN

Diverse artikelen

Diverse soorten algen
Diverse soorten algen

Lagere waterplanten, die op substraten vastgehecht groeien, of vrij zwevend in het water.
Overbemesting en slechte watereigenschappen leiden tot versterkte algengroei (algenbloei).
Algen kan men bestrijden met algenetende vissen, en met behulp van snelgroeiende hogere planten, die met de algen om voedingsstoffen konkurreren.

Belangrijk:
gebruik nooit chemische middelen ter bestrijding van algen!