AFZETSUBSTRAAT

Diverse artikelen

Een ondergrond. die door kuitschietende vissen bij voorkeur wordt gebruikt om de eieren op af te zetten.
Zo zetten Kegelvlekbarbelen
(Rasbora heteromorpha) bij voorkeur af op de onderzijde van vlakke plantenbladen; veel andere Rasborasoorten prefereren juist fijnbladige beplanting.