HYDROCOTYLE VULGARIS

Planten index

Nederlandse benaming:
Waternavel.

Verspreidingsgebied:
Alle landen rond de Middellandse Zee, en ook in Europa.
Hij groeit daar in drassige weiden, en aan de oevers van sloten met een sterk variabele waterstand.


Familie:

Het is een plant uit de fam. der schermbloemigen of
Umbelliferae.


De waternavel heeft per plant meestal maar één steel met één blad.
Dat lijkt door zijn duidelijk nervatuur sprekend op een paraplu.
De bladschijven zijn lichtgroen en hebben een diameter van 3 tot 4 cm emers.
Als de plant submers staat halen ze meestal niet meer dan 1,5 tot 2,5 cm.
De rand is enigszins gegolfd, in het midden zit een putje: de kern van het blad.
Onder dit naveltje staat het steeltje, dat in het aquarium ongeveer 5 cm lang wordt.
Naar mijn ervaring moet de plant in een niet te schrale bodem gezet worden, we moeten verder behoorlijk belichten.
Het is beslist niet vreemd als we bij onderbelichting stelen van 10 cm of meer zien.
De plant wordt, met wisselend succes, op de voorgrond van het aquarium gehouden.
Hij vermeerdert zich door middel van uitlopers, die zo maar enkele mm onder de bodemoppervlakte voortkruipen en om de paar cm een nieuw plantje vormen.
Als de waternavel het goed doet is het een ware decoratie en een aanwinst voor uw aquarium. Maar we moeten wel een behoorlijke dosis liefhebbersgeluk hebben, want de plant wil nog wel eens wegkwijnen of veel te hard groeien, hetgeen van een voorgrondplant natuurlijk niet geaccepteerd kan worden.