DATNIODES MICROLEPIS

Dieren index » Zoetwater dieren

            

Familie:

Lobotidae.

Verspreidingsgebied:

Thailand, Cambodja, Sumatra en Borneo.

Beschrijving:

grondkleur goudgeel, vijf tot zes onregelmatige donkere dwarsbanden. Hoge ruglijn, zijdelings sterk samengedrukt.
Bijna gescheiden rugvin, lengte tot 40 cm.

Milieu:

soms aangetroffen in brak water
Tempera­tuur: 22-28°C.
Watereisen weinig belangrijk, schuilplaatsen, goede beplanting, normale belichting.

Gedrag:

Vrij agressief.
Ziet medebewoners voor voer aan, wordt vrij snel groot en is dan eigenlijk alleen geschikt voor openbare aquaria.

Kweek:

onbekend.

Voedsel:

groot levend voer.