APONOGETON MADAGASCAR

Planten index

             

Nederlandse benaming:

Madagascar gaasplant.

 

Verspreidingsgebied:

Madagascar.

Hier worden ze in beschaduwde, langzaam stromende wateren aangetroffen op diepten van ½ tot 1 meter.

 

Familie:

De gaasplant hoort thuis in de fam. der Aponogetonaceae,
Ik moet hier wel zeggen, dat we hier te maken hebben met de moeilijkste plant uit het aquarium, Eerst zal ik vertellen hoe de plant er uit ziet.
Hij is donkergroen, de stelen worden ongeveer 20 en de bladeren ongeveer 25 cm lang,
De bladvorm is langgerekt elliptisch, aan top en onderkant afgerond,
De bladeren bestaan alleen uit nerven, waartussen het bladmoes is weggevallen, en maken dus de indruk van gaas te zijn gemaakt.
Ze zijn 8 tot 14 cm breed en er zijn ongeveer 14 lengtenerven.
Een maximum aan visueel genot wordt bereikt, als we de plant in een veld bruine Cryptocorynen plaatsen,

Maar om de gaasplant goed te houden moeten we het volgende doen, Eens per week 25% van het water verversen; er mag absoluut geen alggroei in het water aanwezig zijn,
Maar wel moet het langzaam stromen.
In de zomer moet de temperatuur tussen 17° en 22° C. liggen, in de winter (jan.febr.­mrt.) mag die niet boven de 19° en niet onder 14° komen.
De bodem moet goed van dikte zijn, want de plant heeft een ongeveer 12 cm lange en 2 cm dikke, cylindrisch gevormde wortel.
Niet zelden treft men aan één plant bladeren van verschillende vorm aan, hetgeen de herkenning er niet eenvoudiger op maakt.
Het is ook raadzaam, voor zacht zuur water te zorgen, maar de helderheid is een nog absoluter voorwaarde.
De bodem moet beslist uit niets anders bestaan dan uit gewoon vuil gewassen zand.