AMMANNIA SENEGALENSIS

Planten index

       

Nederlandse benaming:

Bruine van Senegal of Cognac plantje.

 

Verspreidingsgebied:

Het grootste gedeelte van Afrika, op vochtige rivierbeddingen van brakke wateren en op zeer vochtige gronden.

 

Familie:

Het is een plant uit de kattestaartachtigen of Lythraceae.
Ammannia is naar de eigennaam P. Arnmann.
De Ammannia s. is een plant die voor bijna alle aquaria te gebruiken is.
We moeten alleen aan de voorwaarde voldoen dat de temperatuur niet onder de 22° C en niet boven de 28° C komt.

Het is een plant waar men ongestraft de toppen af kan knijpen en nadat ze geplant zijn zetten zij weer snel nieuwe wortels aan.
De oorspronkelijke plant vormt dan meerdere zijscheuten.
Als contrastplant mag hij wel ideaal genoemd worden.
Dit is te danken aan de bijzonder mooie cognacbruine kleur van het blad.
Het blad heeft een mooie vorm en is paarsgewijs aan de steel gegroeid.
De plant kan wel een lengte bereiken van 40 tot 55 cm, maar is door vroegtijdig terug te toppen ook te gebruiken als voorbeplanting in het aquarium.
Aan de bodem worden weinig eisen gesteld en de beste resultaten heb ik dan ook geboekt met slecht gewassen grof rivierzand, eventueel met een beetje pottenbakkersklei.
De Ammannia s. wordt tot de moerasplanten gerekend, en er zijn ca. 18 ondersoorten.
De plant kan zowel submers als emers gehouden worden.
De Ammannia s. die een prachtig contrast vormt met lichtgroene planten kan ook achter in het aquarium geplant worden, omdat hij niet zo sterk licht behoevend is.