PLEURODELES WALTLI Spaanse ribbensalamander

Dieren index » Terrarium dieren

      

Indeling:

klasse Amphibia, orde Urdella, suborde Salamandroidae.

Familie:

Salarnandridae, geslacht Pleurodeles.

Verspreidingsgebied:

Z.-W.-Spanje en Portugal, West-Marokko.

Beschrijving:

dit dier heeft dermate spitse ribben dat ze vaak door de huid heen steken.
Het mannetje heeft in de paartijd opgezette bovenarmen, copulatieborstels aan de binnenkant van armen en handen en een licht uitstekende cloaca.
Ze zijn geelgrijs of groen met donkere vlekken aan de onderkant.
Lengte 30 cm.

Milieu:

op het land en in stilstaande wateren, in de paartijd altijd in het water.
Avonddieren, in gevangenschap ook overdag actief.

Voedsel:

vraatzuchtig.
Kreeftachtige, slakken, wormen en tubifex.

Biologie:

paartijd van september tot mei.
De paring kan uren, zelfs dagen duren, zonder onderbreking.
De eieren, 150-800 stuks, worden twee dagen na de bevruchting in 10-15 minuten gelegd.