EMYS ORBICULARIS Europese moerasschildpad.

Dieren index » Terrarium dieren

            

Indeling:

klasse Reptlllla, orde Testudinata, suborde Cryptodira.

Familie:

Emydidae, geslacht Emys.

Verspreidingsgebied:

Europa, N.-Afrika, W.-Azië.

Beschrijving:

glad ovaal schild met een lengte tot 20 cm.
Zwartgroene grondkleur met rijen gele vlekjes, ook gele strepen op kop, nek en poten.
Dieren uit zuidelijke streken zijn wat lichter dan uit noordelijke gebieden, wijfje is wat groter, gewicht tot 1 kilo.

Milieu:

rustige wateren met en zonder planten.
Moerassen en rijstvelden, komt voor tot op een hoogte van 1700 meter boven de zeespiegel.

Biologie:

paartijd maart-oktober, meestal maart­april.
Wijfje legt 3-16 eieren in een gal in de grond, eieren zijn tot 4 cm groot en wegen 4-6 gram.
Man geslachtsrijp na 12-13 jaar, wijfje 15-20 jaar.
Past zich goed aan in gevangenschap.

Voedsel:

vissen, amfibieën, insecten, slakken, kreeftachtige, wormen, jonge slangen, en planten.