CHELYDRA SERPENTINA

Dieren index » Terrarium dieren

            

Indeling:

klasse Reptilia, orde Testudinata, suborde Cryptodira.

Familie:

Chelydridae, geslacht Chelydra.

Verspreidingsgebied:

van Z.W.-Canada tot de Golf van Mexico, van de kust tot de Rocky Mountains.

Beschrijving:

vrij rond vlak schild.
Puntige kop met veel aangroeisels.
Aan de bovenkant van de staart bevinden zich scherpe uitsteeksels.

Milieu:

rustige wateren met rijke beplanting en modderige bodem.

Soms ook in meren, rivieren en brakke moerassen.

Voedsel:

alleseter, voornamelijk dierlijk: vis, slangen, kikkers, salamanders, vogels, kleine zoogdieren, insecten en ook aas.

Biologie:

op het land vaak agressief.
Geen goede zwemmer, vermijdt daarom open water.
Bevindt zich veel in de modder van ondiep water met de kop half boven water, klaar om zijn prooi te grijpen.
Brengt de winter onder water door in bagger of afval.
Paartijd van april tot november.

N.B. Zeer gemakkelijk houdbaar in aquaterrarium