AMPHIUMA MEANS Tweetenige salamander

Dieren index » Terrarium dieren

            

Indeling:

klasse Amphibia, orde Urodella, suborde Salamandroidae.

Familie:

Amphiumidae, geslacht Amphiumae.

Verspreiding:

U.S.A., Virginia, Florida, Texas en Mississippi.

Beschrijving:

lang cilindrisch lichaam, zwakke pootjes, geen kieuwen, onvolledige gedaanteverwisseling (geen oogleden), lengte tot 80 cm.

Milieu:

sloten, rijstvelden, moerassen enz.

Voeding:

wormen, insekten, visjes, kleine slangen, kikkers enz.

Biologie:

nachtdier, meestal in het water, alleen bij regen daarbuiten.
Paartijd van januari tot mei.
Eieren ongeveer 350 stuks worden in een nat hol in de grond gelegd en door het wijfje bewaakt.
De larven komen uit als het opkomend water de eieren bereikt.

N.B. Het wijfje is na 4 jaar geslachtsrijp.
Kan in een paladarium meer dan 25 jaar oud worden.
Amphiuma kan behoorlijk bijten.