DANIO MALABARICUS

Dieren index » Zoetwater dieren

            

Familie:

Cyprinidae.

Verspreidingsgebied:

India, Ceylon.

Beschrijving:

langwerpig lichaam, zijdelings sterk samengedrukt, diepe buiklijn.
Bek iets omhoog gericht, rug donkerder dan buik.
Grondkleur grijsgroen tot staalblauw, brede blauwe lengtestrepen, gescheiden door smalle goudkleurige strepen die vlak achter de kop verbonden zijn door goudkleurige dwarsstrepen.

Milieu:

houdt van stromend water, dus goede doorluchting,
temperatuur: 20-24°·C.
pH: ongeveer 7
Matig zacht tot zacht water.
Goede beplanting en belichting met veel zwemruimte.

Gedrag:

levendige scholenvis, zeer vreedzaam, zwemt en springt veel.
Bak afdekken.

Kweek:

ruime kweekbak met fijnbladige planten.
Paart in schoolverband, na afzetten ouderdieren verwijderen, of gebruik knikkers..
Bij goede voeding groeien de jongen snel.

Voedsel:

alleseter, ook insekten.