AMBYSTOMA MEXICANUM

Dieren index » Terrarium dieren

          

Indeling:

klasse Amphibia, orde Candata (Urodella), suborde Salamandroiden.

Familie:

Arnbystornatldae, onderfamilie Ambystomatinae, geslacht Ambystoma.

Verspreiding:

Xochimilcomeer 20 km ten Z.-Q. van Mexico City.

Beschrijving:

kort stevig lichaam, zachte huid, kleine pootjes.
Grondkleur in de natuur meestal donker, gekweekte dieren meestal albino's, lengte tot 25 cm.

Milieu:

stilstaand water zonder begroeiing.

Voeding:

wormen, slakken enz.

Biologie:

het paarseizoen is aan het eind van. de winter tot aan het begin van de lente, de paring vindt plaats in een schuilplaats.

Het wijfje legt verscheidene gelatineachtige klompjes met 50-100 eieren.

Axolotls zijn na twee jaar rijp voor de voortplanting.

Afhankelijk van de omstandigheden soms spontaan een gedaanteverwisseling.