ACANTHOPHTHALMUS SEMICINCTUS Indische modderkruiper

Dieren index » Zoetwater dieren

       

Orde;
 

CYPRINIIFORMES,Karperachtigen.

 

 Familie:
 

COBITIDAE, Modderkruipers.

Naamsverklaring :
 

Acanthophthalmus: doornoog. semicinctus: half getekend.

Herkomst:

Soenda Eilanden.
De acht soorten van dit geslacht leven uitsluitend in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Uiterlijk en levenswijze:

Iets schuin onder het oog van deze vissen zit een kleine beweeglijke stekel, die dient ter verdediging.
Het kleine oog is met een fijn vlies bedekt en dient meer voor de waarneming van licht en donker dan voor het scherp zien van voorwerpen.
Het voedsel wordt met behulp van de baarddraden chemisch en mechanisch waargenomen.
Bij A. semicinctus zijn de dwarsbanden voornamelijk tot de bovenzijde van de romp beperkt en op de rug breder dan opzij.
Van deze soort zijn exemplaren bekend met volledig verschillende patronen, tot aan kleurloos toe.
Ze tonen dus zeer goed de variabiliteit van de kleurpatronen.

Modderkruipers hebben de eigenschap aan de wateroppervlakte lucht in te slikken, die ze daarna met behulp van de slijmhuid in de darmen gebruiken voor een extra darmademhaling.
Door deze darmademhaling kunnen ze leven in zuurstofarme waterlagen, waar de kieuwadem­haling alleen niet toereikend zou zijn.