ACANTHODORAS SPINOSISSIMUS

Dieren index » Zoetwater dieren

       

Orde:
 

 

SILURTFORMES,Meervalachtigen.

 

Familie:

 

DORADIDAE, Doornmeervallen.

 

 

 

Naamsverklaring :

 

Acanthodoras: doornige lans; spinosissimus: vol stekels.
 

 

Herkomst:

 

Middenloop van de Amazone en het Guaporébekken.

 

 

 

Uiterlijk en levenswijze:

 

Dit is een van de best gepantserde vissen.
 De zijkanten van de romp zijn beschermd door smalle, met doornen bezette beenplaatjes.
De sterke benige schedel zet zich met een duidelijk herkenbare beenplaat voort tot aan de rugvin en beschermt daarmee het nekgedeelte.
De beide eerste borstvinstralen en de eerste rugvinstraal zijn opvallend dik, aan het einde spits en met talrijke korte stekeltjes bezet.
De gehele aanblik wekt een onaangenaam gevoel op.
Eén paar van de licht en donker gekleurde baarddraden komt uit de bovenkaak, twee paar komen uit de onderkaak.
De licht gekleurde rij stekels op de zijkanten van de romp steekt duidelijk af tegen de zwartbruine grondkleur.
De pantsering met de krachtige stekels en de sterke vinstralen beschermen deze meerval zeer goed tegen vijanden.
Doornmeervallen kunnen waarneembare geluiden afgeven.
Als men een doornmeerval vangt, produceert hij dikwijls een langdurig snorkend geluid.
Ook in het aquarium kan men dit horen, nl. als ze op voedsel afkomen of als de dieren zich in het nauw gedreven voelen.
Of de soortgenoten deze uiting van 'misnoegen' herkennen en er rekening mee houden is niet bekend.
De klanken bestaan uit een snelle opeenvolging van krakende geluiden, die worden veroorzaakt als speciale gewrichten van de massieve borstvinstralen tegen elkaar bewegen.

 

 

 

Verzorging:

 

Doornmeervallen zijn vooral actief in de schemering en in de nacht.
Overdag trekken ze zich graag terug onder stenen, stukken hout of graven zich diep in het zand.
Gezien deze eigenschappen moet het aquarium schuilmogelijkheden bieden en de bodem uit fijn zand bestaan.
Gunstig is het temperatuurgebied van 22-26°c.
Doornmeervallen eten naast muggelarven en tubifex ook kleine regenwormen en geschraapt rundvlees.
Over de voortplanting is niets bekend, verwante soorten hebben broedzorg en een soort nestbouw.