ABRAMITES MICROCEPHALUS

Dieren index » Zoetwater dieren

       

Orde:
 

CYPRINIFORMES, Karperachtigen.


Familie:


ANOSTOMIDAE.

 

Naamsverklaring:


Abramites: kleine brasem; microcephalus met kleine kop.

 

Herkomst:


Benedenloop van de rivieren van het Amazonegebied en van Guyana.
 

Uiterlijk en levenswijze:


Voor de leek is Abramites duidelijk te onderscheiden van de andere geslachten in de familie
door zijn hoge lichaamsvorm en lange aarsvin.
De in onze binnenwateren voorkomende brasem heeft voor de naamgeving in zoverre een
rol gespeeld, dat ook de brasem een lange aarsvin heeft.
De verdere verwantschap is zeer klein: beide behoren tot dezelfde orde der Karperachtigen.
Abramites toont zijn verwantschap met de Karperzalmen door de kleine maar zeer goed
waarneembare vetvin op de rug, kort voor de staart.
De zeer mooie dwarsbanden variëren in plaats en vorm zoveel bij de verschillende vissen,
dat men bijna nooit twee gelijk getekende dieren ziet.
Opvallend is de bijzondere zwemhouding van deze vissen.
De as van het lichaam is steeds schuin naar de bodem gericht.
Door juist gecoördineerde vinbewegingen kunnen ze 'op hun kop staand' in alle richtingen
zwemmen.
Slechts bij zeer snel zwemmen, bijvoorbeeld op de vlucht of bij de balts, zwemmen de dieren
horizontaal.
Daar de vissen in hun land van oorsprong tussen zeer dichte plantenbestanden leven,
neemt men aan dat deze zeldzame wijze van zwemmen daar voordelen biedt.
In het aquariurn zwemmen de vissen in losse scholen in hun karakteristieke houding en
zoeken daarbij hun voedsel, dat voornamelijk uit algen bestaat.

 

Verzorging:


Het aquarium moet voldoende groot, goed beplant en zorgvuldig afgedekt zijn, daar deze vissen
bij schrik uit het water kunnen springen.
Een temperatuur van 24-28°C is aan te bevelen.
De vissen eten voornamelijk van de bodem: tubifex en droogvoer met een extra
bijvoeding van met stenen verzwaarde sla- of spinaziebladeren.
Helaas worden zachte waterplanten ook niet versmaad.