DYSICHTYS CORACIODEUS Braadpanmeerval

Dieren index » Zoetwater dieren

             

Lengte: ca. 12 cm.

 

Bak: 60 cm.

 

Laag: onder.

 

Water: pH 6,5-7.5; zacht tot hard; 25-28°C

 

lnrichting: zandbodem.
De dieren graven zich graag in bladstrooisel (dorre beukebladen) in; 's nachts aktief.

 

Gezelschap: geen kleine vissen.

 

Voer: wormachtigen en ander klein klevend voer: 's avonds voeren.

 

Geslachtsonderscheid: vrouwtje meer gevuld.

 

Kweek: zelden gelukt.
Het afzetten is soms uit te lokken door waterverversen met koeler water.
Eieren overbrengen naar opfokbak.
Eerste opfokvoer: arternia-naupliën.

 

Biotoop: tussen strooisel op de bodem of in de wortelmassa van drijfplanten in stilstaande of zwak stromende wateren in het Amazonegebied.