ACIPENSER STURIO

Dieren index » Zoutwater dieren

1 - Algemene informatie

De gemeenschappelijke naam voor deze soort is Common steur, Atlantische steur of Europese steur.
De gemeenschappelijke Engels naam "Atlantische steur" wordt ook gebruikt voor andere soorten steur
Acipenser oxyrinchus uit Noord-Amerika, die ook gekoloniseerd de Europese Oostzee sinds de vroege middeleeuwen, maar nooit de Europese Atlantische kust of de Zwarte Zee.
Dit leidt soms tot verwarring bij gewoon gebruik van de gemeenschappelijke naam.

 

2 - Voorkomen

Acipenser sturio komt uitsluitend in Europa en West-Azië en is beperkt tot de Noord-oostelijke Atlantische Oceaan, met name voor ondiepe delen van de Noordzee, en sommige kustwateren in de Middellandse Zee en Pontische gebied, met inbegrip van de Ligurische, Tyrreense, Adriatische, Ionische, Noord-Egeïsche Eilanden, Marmara en de Zwarte Zee. Binnen deze regio's, de soort eenmaal gemigreerd in alle grote rivieren om te paaien.
In de Zwarte Zee bekken,
A. sturio voorheen gemigreerd naar de Beneden-Donau rivier, de Inguri / Dzhvari en Rioni Rivieren in Georgië, en de Yesil Irmak en Kizil Irmak in Turkije. Tegenwoordig is de soort is met uitsterven bedreigd in heel zijn vroeger gamma en het is al uitgestorven in de Donau gegaan.

 

3 - Biologie

Niet veel bekend over de Donau populatie van deze soort, maar een totale maximale lengte van 6 meter en een maximale leeftijd van 48 jaar werden gedocumenteerd in andere populaties.
Het neemt de mannelijke en vrouwelijke tot 9 en 14 jaar, respectievelijk rijpen.
De vrouwelijke spawners kan dragen 790.000 tot 1.820.000 eieren, afhankelijk van hun grootte.

Er is weinig informatie over voeding voor deze soort.
Toen in zoet water, de jongeren voer op kleine dieren zoals bijvoorbeeld de larven van waterinsecten, wormen, kleine krabben, garnalen, mosselen en slakken.
Volwassenen voeden met kleine bodemdieren, zoals mosselen, slakken, wormen, krabben, garnalen en soms zelfs kleine bodem vissen.

 

4 - Spawning migratie

A. sturio is een zee-migrerende diersoorten waar deze steuren grootste deel van hun volwassen leven in het ondiepe water op het continentaal plat, vooral in estuaria met modderige bodems.
Zij voeren rivieren om te paaien van januari tot oktober, met een piek migratie meestal optredend in perioden van hoogwater tussen begin april en eind mei.
De exacte data zijn afhankelijk van de geografische locatie van de rivier.
Southern populaties beginnen vroegste noordelijke populaties weergegeven in rivieren.

 

Paai vindt plaats in diepe poelen met een sterke stroming over een rotsachtige of kiezel bodem, hetzij in het hoofdkanaal of in takken.
De meeste jonge-van-het-jaar verblijf in rivieren dicht bij de paaigronden waar ze uitgebroed, maar sommige bewegen stroomafwaarts naar estuaria tijdens hun eerste zomer.

 

5 - Status en het behoud

A. sturio was altijd de meest zeldzame soorten steur in het Zwarte-Zeebekken en de aanwezigheid ervan werd pas gedocumenteerd in het begin van de 20e eeuw.
Enkele exemplaren werden vervolgens opgenomen van de vangsten van de vissers in zowel de Donau en de Zwarte Zee.
Het lijkt waarschijnlijk dat deze soort ook voortgebracht in de Beneden-Donau sinds jong-van-het-jaar en kruisingen met andere soorten werden beschreven in de jaren 1930, wat suggereert gelijktijdige paaien met andere steuren op de zandbanken van de Donaudelta.
Verslagen van
A. sturio van Bulgaarse en Servische stukken van de Donau zijn tegenstrijdig.
Volgens een bron, het laatste record van
A. sturio in Servië was in 1954.

 

Volgens de IUCN Rode Lijst (2010) Acipenser sturio is kritisch bedreigd.
Dit verwijst eigenlijk naar West-Europa, zoals vandaag de dag, heeft deze soort verdwenen uit het zuidoostelijke bereik in de Zwarte Zee en de Donau.
Het kan lang duren voordat een herstel programma voor deze soort in de Donau te nemen en de Zwarte Zee is mogelijk, vanwege de bedreigde status van deze soort gedurende zijn vroeger gamma en de schaarste van ouderdieren voor het natuurbehoud.