ACIPENSER NUDIVENTRIS

Dieren index » Zoutwater dieren

1 - Algemene informatie

De gemeenschappelijke naam van deze soort is "Schip Steur" of "Fringebarbel Steur".
De wetenschappelijke naam "nudiventris" stamt uit het Latijn en betekent 'naakt buik ".
Dit komt door het feit dat de benige platen op de buik van volwassen vissen te afgewreven met de leeftijd en vaak nagenoeg volledig verloren.

 

2 - Voorkomen

In veel rivieren voorkomt deze soort alleen in zijn zee-trekkende vorm.
Zij bewoonden de Zwarte, Azov, Kaspische Zee en het Aralmeer, vanwaar de spawners gemigreerd stroomopwaarts de rivieren om te paaien.
Echter, in de Donau is de Schip Steur uitsluitend gedocumenteerd in zijn zoetwater vorm die in de rivier gedurende zijn hele leven blijft.

 

A. nudiventris was voorheen opgenomen in de Tweede-en Midden-Donau (af en toe ook in de Delta) - stroomopwaarts trekken voor zover Komarno, 1766 km van de riviermonding, en zelfs Bratislava bij km 1.869 - maar Oostenrijkse wateren slechts zelden ingevoerd.
Af en toe deed zich ook in de volgende Donau zijrivieren: Vah, Tisza, Sava en Drava, en in de lagere delen van de Prut en Siret.
De Schip Steur was nooit overvloedig in stroomgebied van de Donau.
Toetsing aan de hand van historische documenten is moeilijk, omdat jonge schip steuren gemakkelijk kan worden verward met sterlets (
A. ruthenus ) en oudere vissen met de Donau steur ( A. gueldenstaedti ).
Vissers zien vaak geen onderscheid tussen
deze verschillende soorten.

 

3 - Biologie

De Schip Steur is een vrij grote soort en kan een lengte van meer dan 2 meter worden.
Een maximum leeftijd van 36 jaar werd opgenomen in de Kura rivier (Kaspische Zee bekken).
Het duurt mannetjes en vrouwtjes tot 9 en 14 jaar, respectievelijk, om te rijpen.
De vrouwtjes dragen 200.000 tot 1.300.000 eieren, afhankelijk van hun grootte.

 

De Schip Steur voedt zich voornamelijk op de bodem levende organismen, zoals insectenlarven, mosselen, slakken, krabben en kleine kreeften.
De optimale temperatuur voor de ei-ontwikkeling van deze soort ligt tussen 11 en 15 ° C en paai optreedt wanneer de temperatuur deze graden bereikt.

 

4 - Spawning migratie

Er is absoluut geen informatie over paaiplaatsen in het stroomgebied van de Donau, in het Kura rivier (Kaspische Zee bekken) en Amu-Darya rivier (Aral Sea Basin) paai vindt plaats op grind of steenachtige bodem of langs secties met stevige, kleiige sedimenten en sterk water stromen.

 

5 - Status en het behoud

A. nudiventris is zeer zelden opgenomen in stroomgebied van de Donau tegenwoordig.
De soort is volledig verdwenen uit de Oostenrijkse en Slowaakse stukken van de Donau, en het is uiterst zeldzaam in het Hongaarse deel.
Echter, de vangst van schip steuren in de Donau bij Apatin (oktober 2003 / Servië), in de Mura (mei 2005 / dicht bij de samenvloeiing met de Drava in Hongarije) en in de Donau bij Mohács (december 2009 / Hongarije) bevestigd voortdurende aanwezigheid in het Midden-Donau-bekken van de soort '.
Er zijn geen gedocumenteerde vangsten uit de Beneden-Donau voor 30-40 jaar geweest.

 

Deze soort is zeer zeldzaam en wordt gedebatteerd of de Donau bevolking al haar 'point of no return' heeft bereikt en verdwijnt in de nabije toekomst.
Er is v
rijwel niets bekend over de levenscyclus van deze soort in de rivier de Donau.
Volgens de IUCN Rode Lijst (2010)
Acipenser nudiventris is kritisch bedreigd.

Reddingsmaatregelen te laat zijn en het meest dringend nodig.

 

Ook deze vis wordt doo ons niet verkocht!!!!!